Jak lze řešit problémy?

Nepracuje-li přehrávač Walkman podle očekávání, zkuste problém odstranit následujícím postupem.
  1. Vyhledejte příznaky závady v této příručce a vyzkoušejte uvedená opatření.

  1. Připojte přehrávač Walkman k počítači, aby se dobila baterie.

Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie [Detaily].
  1. Stiskněte tlačítko RESET například špendlíkem.

Pokud stisknete tlačítko RESET během používání přehrávače Walkman, může dojít ke ztrátě uložených dat a nastavení přehrávače Walkman.
  1. Tlačítko RESET

  1. Informace o problému vyhledejte v nabídce Nápověda příslušného softwaru.

  1. Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory [Detaily].

  1. Pokud výše uvedenými postupy problém neodstraníte, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Poznámka
  • Resetováním přehrávače Walkman neodstraníte žádná data a nezměníte nastavení.