Displej

Název skladby je zobrazen nesprávně.
  • Pokud jsou v názvu nepodporované znaky, název bude zobrazen bez nepodporovaných znaků.

  • Přejmenujte skladbu v počítači s použitím vhodných znaků.

[Namísto názvu alba, jména interpreta atd. se zobrazí údaj [Unknown].
  • Data neobsahují údaj, jako je název alba nebo jméno interpreta atd.

Zobrazují se zdeformované znaky.
  • Byl vybrán nesprávný jazyk.

  • Vyberte správný jazyk v nabídce [Language] [Detaily] a přeneste data znovu do přehrávače Walkman.

Obrazovka se vypnula.
  • Položka [Power Save Mode] je nastavena na hodnotu [Save ON Super] [Detaily].

  • Stiskněte libovolné tlačítko.