Napájení

Napájení nelze zapnout.
 • Přepínač HOLD je nastaven do polohy HOLD.

 • Posuňte přepínač HOLD do opačné polohy [Detaily].

 • Pokud stisknete tlačítko ihned po vypnutí přehrávače Walkman, přehrávač Walkman se nespustí kvůli probíhajícímu procesu vypínání. Počkejte několik sekund a potom zapněte napájení.

 • Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.

 • Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači, aby se nabila baterie [Detaily]. Jestliže baterii nabijete a nic se nezmění, resetujte přehrávač Walkman stisknutím tlačítka RESET [Detaily].

 • Ve vestavěné paměti není dostatek volného místa.

 • Informace o kapacitě pro soubory a složky naleznete v části [Detaily].

 • K normálnímu fungování je zapotřebí nejméně 20 MB volného místa. Chcete-li zkontrolovat volné místo, otevřete nabídku [Tento počítač] nebo [Počítač] – [WALKMAN], klikněte pravým tlačítkem myši na možnost [Storage Media] a v zobrazené nabídce vyberte položku [Vlastnosti].
  V závislosti na prostředí vašeho počítače se hierarchie dat může lišit.

Životnost baterie je krátká.
 • Provozní teplota je nižší než 5 °C .

 • V důsledku charakteristik baterie se zkrátí její životnost. Nejedná se o poruchu.

 • Doba nabíjení baterie není dostatečná.

 • Baterii nabíjejte, dokud se nezobrazí ikona .

 • Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné uspořit kapacitu baterie přehrávače Walkman, což prodlouží dobu používání na jedno nabití [Detaily].

 • Přehrávač Walkman jste nepoužívali déle než rok.

 • V závislosti na podmínkách, ve kterých jste přehrávač Walkman skladovali, se mohly zhoršit vlastnosti baterie. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

 • Dojde-li ke zkrácení životnosti baterie na polovinu obvyklé doby i po úplném nabití, je nutné ji vyměnit.

 • Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii.
 • Přehrávač Walkman není správně připojen ke konektoru USB počítače.

 • Odpojte přehrávač Walkman a znovu jej připojte.

 • Baterie je dobíjena při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C .

 • Baterii nelze nabít, když se zobrazí ikona . Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi 5 ºC a 35 ºC .

 • Počítač není zapnutý.

 • Zapněte počítač.

 • Počítač je v režimu spánku nebo hibernace.

 • Ukončete režim spánku nebo hibernace.

 • Je použit rozbočovač USB.

 • Připojení přehrávače Walkman prostřednictvím rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte přehrávač Walkman k počítači přímo.

 • Přehrávač Walkman nepodporuje operační systém nainstalovaný v počítači.

 • Chcete-li přehrávač Walkman nabít, připojte Walkman k počítači s operačním systémem, který je podporován přehrávačem Walkman [Detaily].

 • Přehrávač Walkman jste nepoužívali déle než rok.

 • V závislosti na podmínkách, ve kterých jste přehrávač Walkman skladovali, se mohly zhoršit vlastnosti baterie. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

 • Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, stiskněte tlačítko RESET na vašem přehrávači Walkman [Detaily] a znovu jej připojte k počítači.

Nabíjení se dokončí velmi rychle.
 • Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení téměř nabitá, úplné dobití trvá velmi krátkou dobu.