Připojení k počítači

[CONNECTED USB] se nezobrazí, když je přehrávač Walkman připojen k počítači. (Počítač přehrávač Walkman nerozpozná.)
 • Konektor USB přehrávače Walkman není správně připojen ke konektoru USB v počítači.

 • Odpojte přehrávač Walkman a znovu jej připojte.

 • Je použit rozbočovač USB.

 • Připojte přehrávač Walkman přímo pomocí konektoru USB, protože připojení pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Lze však použít rozbočovač USB, který zajišťuje napájení.

 • V počítači je spuštěna jiná aplikace.

 • Odpojte přehrávač Walkman, počkejte několik minut a znovu jej připojte. Pokud problém trvá, odpojte přehrávač Walkman, restartujte počítač a přehrávač Walkman znovu připojte.

 • U konektoru USB počítače se pravděpodobně vyskytla závada.

 • Připojte přehrávač Walkman k jinému kontektoru USB počítače.

 • Používáte-li přehrávač Walkman poprvé nebo je-li nízký stav nabití baterie, může zobrazení zprávy na displeji přehrávače Walkman po připojení Walkman k počítači trvat přibližně 30 sekund. Nejedná se o poruchu.

 • Zbývající kapacita baterie není dostatečná.

 • Nabijte baterii připojením přehrávače Walkman ke spuštěnému počítači alespoň po dobu 5 minut. Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic nezobrazí.

 • Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, stiskněte tlačítko RESET na vašem přehrávači Walkman a znovu jej připojte k počítači.

Nelze přenést data z počítače do přehrávače Walkman.
 • Mohlo dojít k zastavení přenosu kvůli šumu, například v důsledku statické elektřiny apod. Tím jsou data chráněna.

 • Odpojte přehrávač Walkman a znovu jej připojte.

 • Konektor USB přehrávače Walkman není správně připojen ke konektoru USB v počítači.

 • Odpojte přehrávač Walkman a znovu jej připojte.

 • Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa.

 • Zvětšete volné místo odstraněním nepotřebných dat.

 • Podrobné informace o maximálním počtu souborů nebo složek, který lze nahrát, naleznete v části [Detaily].

 • V přehrávači Walkman jsou nestandardní data.

 • Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman [Detaily].

 • Data mohou být poškozena.

 • Odstraňte data, která nelze přenést z počítače, a pak je znovu naimportujte do počítače. Aby při importu do počítače nebo při přenosu do přehrávače Walkman nedošlo k poškození dat, ukončete všechny ostatní aplikace.

 • Pravděpodobně se pokoušíte přenést soubor ve formátu, který nelze přehrát.

 • Informace o podporovaných formátech souborů naleznete v části [Detaily]. V závislosti na specifikaci souboru nemusí být možné soubor přenést.

 • Pokusili jste se přenést obsah chráněný autorskými právy.

 • Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést, protože jej přehrávač Walkman nepodporuje.

Přenos trvá příliš dlouho.
 • Přenášíte velký soubor.

 • Přenos velkého souboru může trvat dlouho.

Do přehrávače Walkman lze přenést pouze malý objem dat.
 • Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa.

 • Zvětšete volné místo odstraněním nepotřebných dat.

 • V přehrávači Walkmanjsou uložena data, která přehrávač Walkman nemůže přehrát.

 • Jsou-li v přehrávači Walkman uložena jiná data než data skladeb, je možné přenést méně dat. Data, která nelze přehrát v přehrávači Walkman, přeneste zpět do počítače, aby se zvětšilo dostupné místo.

Přehrávač Walkman je během připojení k počítači nestabilní.
 • Je použit rozbočovač USB.

 • Připojte přehrávač Walkman přímo pomocí konektoru USB, protože připojení pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Lze však použít rozbočovač USB, který zajišťuje napájení.