Nahrávání

Zbývající nahrávací čas je stejný, i když jsou soubory odstraněny.
 • Kvůli omezením systému se po odstranění malých souborů nemusí zbývající čas nahrávání obnovit.

Přehrávač Walkman nenahrává.
 • Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa.

 • Odstraňte nepotřebné soubory.

 • Exportujte nahrané soubory do počítače. Nezbytné množství volného místa se může měnit v závislosti na bitovém toku nebo době nahrávání.

 • Byl dosažen maximální počet souborů, které lze nahrát. Maximální počet souborů, které lze nahrát, je 999 pro programy rádia FM (pouze NWZ-B172F/B173F) a 999 pro soubory s hlasovým záznamem.

 • Postupně odstraňujte nepotřebné soubory, dokud počet programů rádia FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F) či souborů s hlasovým záznamem nebude 999 nebo méně.

 • Exportujte nahrané soubory do počítače.

 • Přehrávač Walkman je připojen k počítači.

 • Odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Součet uplynulého a zbývajícího času nahrávání se nerovná maximální době nahrávání.
 • Po spuštění nahrávání se v důsledku omezení systému může zbývající doba nahrávání zkrátit o několik sekund.

Nahrané soubory nelze odstranit.
 • Soubor nebo složka, kterou nelze odstranit, má v počítači nastavení [Jen pro čtení].

 • Odstraňte data pomocí programu Průzkumník Windows.

 • Energie baterie je nízká nebo vyčerpaná.

 • Nabijte baterii na plnou kapacitu [Detaily].

Složka není odstraněna, i když byly odstraněny všechny nahrané soubory.
 • Složka obsahuje i jiné soubory než nahrané.

 • Otevřete složku v programu Průzkumník Windows a odstraňte všechny soubory, které nebyly nahrány v přehrávači Walkman.