Rádio FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F)

Vysílání FM je nezřetelné.
  • Přijímaná stanice není správně naladěná.

Příjem je slabý a kvalita zvuku nízká.
  • Rozhlasový signál je slabý.

  • Poslouchejte vysílání FM blízko oken. Uvnitř budov nebo vozidel může být signál slabý.

  • Kabel sluchátek není zcela natažený.

  • Kabel sluchátek slouží jako anténa. Natáhněte kabel sluchátek do maximální délky.

Vysílání FM je ovlivněno rušením.
  • Poblíž přehrávače Walkman je v provozu zařízení, které vysílá radiové signály, např. mobilní telefon.

  • Mobilní telefony a podobná zařízení používejte v dostatečné vzdálenosti od přehrávače Walkman.