Ostatní

Při použití přehrávače Walkman není slyšet zvuk tlačítek.
  • Položka [Beep] je nastavena na hodnotu [Beep OFF].

  • Nastavte položku [Beep] na [Beep ON] [Detaily].

Přehrávač Walkman se zahřívá.
  • Přehrávač Walkman se může při nabíjení baterie nebo ihned po skončení nabíjení zahřát. Také se Walkman může zahřát při přenášení velkého množství dat. Toto chování je normální a není nutné se jím zabývat. Nechejte přehrávač Walkman chvíli vychladnout.

Při připojování nebo odpojování sluchátek je slyšet šum.
  • Sluchátka při připojování a odpojování sejměte z uší. Pokud připojujete nebo odpojujete sluchátka během přehrávání skladby, může z nich vycházet šum. Nejedná se o poruchu.

Všechna nastavení přehrávače Walkman byla resetována.
  • Byly přesunuty, odstraněny nebo přejmenovány systémové soubory. Je také možné, že byla paměť přehrávače Walkman naformátována pomocí jiné nabídky přehrávače Walkman, než je [Format].

  • Pokud provedete kteroukoli z uvedených činností, struktura systému se Walkman změní a všechna nastavení přehrávače Walkman budou po odpojení od počítače či jiného zařízení resetována. Pokud přehrávač Walkman nebude fungovat normálně po naformátování jinou funkcí než pomocí nabídky [Format] v přehrávači Walkman, naformátujte Walkman paměť pomocí nabídky [Format] přehrávače Walkman [Detaily].