Zprávy

Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.
[AVLS] (bliká)
 • Je povolena funkce [AVLS(Volume Limit)] a hlasitost překročila nastavenou hodnotu.

 • Snižte hlasitost nebo vypněte funkci [AVLS(Volume Limit)] [Detaily].

[BOOT ERROR]
 • Paměť nebyla řádně naformátována.

 • Paměť byla naformátována pomocí počítače.

 • Stiskněte tlačítko a zobrazí se zpráva [Format OK?]. Vyberte možnost [OK] a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Budou vymazána veškerá data (skladby atd. včetně vzorových dat nainstalovaných v továrně, instalační program dodaného softwaru a Uživatelská příručka).

[CANNOT EXECUTE]
 • Pokoušíte se přednastavit nebo odstranit radiostanice, ale přehrávač Walkman není v režimu příjmu rádia FM.

 • Zapněte funkci [FM] a nastavte nebo odstraňte rozhlasové stanice.

 • Pokoušíte se změnit nastavení ekvalizéru, zatímco je zapnuta funkce pro zvýraznění basů.

 • Vypněte funkci pro zvýraznění basů nebo nastavení ekvalizéru a potom zapněte požadované nastavení.

[CAN NOT CHARGE]
 • Baterie je dobíjena při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C .

 • Baterii nelze nabít, když se zobrazí ikona . Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi 5 ºC a 35 ºC .

[CHARGING]
 • Baterie se nabíjí.

 • Nejedná se o chybu. Počkejte, dokud se baterie nenabije na plnou kapacitu. Přehrávač Walkman však lze používat, i když baterie není zcela nabitá.

[CONNECTED USB]
 • Přehrávač Walkman je připojen k počítači.

 • Nejedná se o chybu. Je-li přehrávač Walkman připojen k počítači, nelze používat jeho ovládací prvky.

[DRM ERROR]
 • Přehrávač Walkman nemůže přehrát zvukové soubory, které využívají technologii správy práv k digitálním médiím služby Windows Media („WM-DRM“).

 • Přeneste běžný zvukový soubor zpět do počítače a potom naformátujte paměť.

[FILE ERROR]
 • Soubor nelze přečíst.

 • Jedná se o nestandardní soubor.

 • Přehrávač Walkman nemůže přehrávat některé soubory, jelikož jejich formát není kompatibilní.

 • Přenos souborů byl přerušen.

 • Přeneste běžný zvukový soubor zpět do počítače a potom naformátujte paměť přehrávače Walkman.

 • Není-li skladba, kterou nelze přehrát, nezbytná, můžete ji odstranit z paměti.

[HOLD]
 • Přehrávač Walkman nelze ovládat, protože je přepínač HOLD nastaven do polohy HOLD.

 • Posuňte přepínač HOLD do opačné polohy [Detaily].

[LOW BATTERY]
 • Baterie je vybitá.

[MEMORY FULL]
 • V paměti není dostatek volného místa.

 • Pokoušíte se nahrát program rádia FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F), ale v přehrávači Walkman je již nahráno 999 souborů programů rádia FM.

 • Pokoušíte se nahrát zvuk, ale v přehrávači Walkman je již 999 nahraných souborů s hlasovým záznamem.

 • Připojte přehrávač Walkman k počítači a vymažte všechny nepotřebné skladby nebo soubory, abyste v přehrávači Walkman uvolnili místo.

 • Odstraňte nepotřebné nahrané programy rádia FM.

 • Odstraňte nepotřebné soubory s hlasovým záznamem.

[NO DATA]
 • Paměť neobsahuje žádné zvukové soubory.

 • Přeneste zvukové soubory.

[NO ITEM]
 • Vybraná položka neobsahuje žádné zvukové soubory.

 • Přeneste zvukové soubory.

 • Nahrajte zvuk.

 • Nahrajte vysílání rádia FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F).

 • Nebyla přednastavena žádná stanice FM (pouze u modelů NWZ-B172F/B173F).

 • Přednastavte rozhlasové stanice FM.

[READ ONLY]
 • Pokusili jste se odstranit skladby s atributem [Jen pro čtení].

 • Odstraňte data pomocí programu Průzkumník Windows.

[Check the Volume Level]
 • Zvukový signál (pípnutí) s varováním [Check the Volume Level] (zkontrolujte nastavení hlasitosti) slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň (*1). Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

 • Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň (*1).

 • Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň (*1) po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na nastavení [10].

(*1) Stanovená úroveň = [19]