Upozornění pro uživatele

 • Nahraná skladba je určena pouze pro osobní potřebu. Používání skladby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

 • Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem Walkman nebo počítačem.

 • Některé typy znaků a symbolů se nemusejí ve vašem přehrávači Walkman zobrazovat správně, a to:

 • Při použití nepodporovaného jazyka pro text v přehrávači Walkman.

 • Při použití uživatelských znaků nebo speciálních symbolů v textu.

 • Při delší době nabíjení může v přehrávači Walkman dojít k nárůstu teploty.

 • V případech, kdy je přehrávač Walkman rychle přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán v místnosti, kde bylo právě zapnuto topení, se může dočasně tvořit kondenzace. Kondenzace je jev, při němž vzdušná vlhkost ulpívá na površích, jako jsou například kovové desky, a mění se na kapalinu.
  Dojde-li v přehrávači Walkman ke kondenzaci, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace nezmizí. Používáte-li přehrávač Walkman obsahující zkondenzovanou vlhkost, může dojít k poruše.

 • Používáte-li přehrávač Walkman na chladných místech, mohou se kolem obrázků objevit černé proužky. Nejedná se o závadu přehrávače Walkman.

 • Používání přehrávače Walkman v horkém nebo studeném prostředí může ovlivnit kontrast obrazovky.

Vzorová data (*1)

Vzorová data jsou předinstalována do přehrávače Walkman.
Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit a nebudeme schopni vám dodat žádná náhradní data.
(*1) V některých zemích nebo oblastech nejsou některá vzorová data instalována.