Poznámky k softwaru

 • Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a doprovodnou příručku jako celek i po částech nebo pronajímat software bez povolení držitele autorských práv.

 • Společnost Sony nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem Walkman.

 • Software dodaný s přehrávačem Walkman nemůže být používán s jiným zařízením než s tím, pro které je určen.

 • V důsledku trvalé snahy o zlepšení kvality se mohou specifikace softwaru změnit bez předchozího upozornění.

 • Na použití tohoto přehrávače Walkman s jiným softwarem, než který je s ním dodáván, se nevztahuje záruka.

 • Možnost zobrazení jednotlivých jazyků v dodaném softwaru závisí na operačním systému, který je nainstalován v počítači. Optimálních výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní s požadovaným jazykem.

 • Nezaručujeme, že se v dodané aplikaci budou všechny jazyky zobrazovat správně.

 • Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky nezobrazí správně.

 • U vysvětlení v této příručce se předpokládá, že jste obeznámeni se základními operacemi systému Windows.
  Podrobné informace o používání počítače a operačního systému naleznete v příslušných příručkách.