Poznámky k čištění

  • Pouzdro přehrávače Walkman čistěte měkkou textilií, například čisticím hadříkem na brýle.

  • Pokud se pouzdro přehrávače Walkman silně znečistí, vyčistěte ho měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.

  • Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani rozpouštědla, jako je alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrchovou úpravu pouzdra.

  • Dbejte na to, aby do přehrávače Walkman nevnikla voda otvorem vedle konektoru.

  • Pravidelně čistěte zástrčku sluchátek.