Aktualizace firmwaru přehrávače „WALKMAN“

Firmware přehrávače Walkman je možné aktualizovat. Instalace nejnovějšího firmwaru vám umožní přidat přehrávači Walkman nové funkce. Informace o aktuálním firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na webových stránkách zákaznické podpory [Detaily].
  1. Z webových stránek si do počítače stáhněte aktualizační program.

  1. Připojte přehrávač Walkman k počítači a spusťte aktualizační program.

  1. Proveďte aktualizaci firmwaru podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace firmware je dokončena.
Tip
  • Informace o verzi firmwaru přehrávače lze zobrazit výběrem položky [Settings] [Information] v nabídce Home [Detaily].