Systémové požadavky

 • Počítač
  Kompatibilní se standardem IBM PC/AT s předinstalovaným operačním systémem Windows (*1):

 • Windows XP Home Edition (*2) (Service Pack 3 nebo novější)

 • Windows XP Professional (*2) (Service Pack 3 nebo novější)

 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 nebo novější)

 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 nebo novější)

 • Windows Vista Business (Service Pack 2 nebo novější)

 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 nebo novější)

 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)

 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)

 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 nebo novější)

 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)

Přehrávač podporuje výhradně výše uvedené operačními systémy.
(*1) Kromě verzí operačních systémů nepodporovaných společností Microsoft.
(*2) Kromě 64bitových verzí operačního systému.
 • CPU: Pentium III 450 MHz nebo vyšší pro systém Windows XP, Pentium III 800 MHz nebo vyšší pro systém Windows Vista, Pentium III 1 GHz nebo vyšší pro systém Windows 7

 • RAM: 256 MB nebo více pro systém Windows XP, 512 MB nebo více pro systém Windows Vista, 1 GB nebo více pro 32bitové verze systému Windows 7, 2 GB nebo více pro 64bitové verze systému Windows 7

 • Pevný disk: 600 MB volného místa nebo více

 • Displej:

 • Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučuje se 1 024 × 768 nebo vyšší)

 • Barvy: 8bitové nebo vyšší (doporučují se 16bitové)

 • Konektor USB (doporučuje se vysokorychlostní USB)

 • Aplikace Internet Explorer 7 nebo novější

 • Aplikace Windows Media Player 11 pro systém Windows XP a Windows Vista, aplikace Windows Media Player 12 pro systém Windows 7

 • Pro používání služeb Electronic Music Distribution (EMD) nebo pro přístup k příslušným webovým stránkám je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu.


Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto počítače výše uvedené minimální požadavky.

Přehrávač nepodporuje následující prostředí:
 • osobně sestavené počítače nebo operační systémy,

 • prostředí, které je aktualizací původního operačního systému nainstalovaného výrobcem,

 • prostředí s více nainstalovanými operačními systémy,

 • prostředí s více monitory,

 • Macintosh


Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.