Co je zvukový formát?


Zvukový formát označuje metodu použitou k importu zvukových dat z internetu nebo zvukového disku CD do počítače a jejich uložení jako zvukového souboru.
Mezi běžné formáty patří MP3, WMA apod.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je běžná technologie komprese zvuku, kterou vyvinula pracovní skupina MPEG organizace ISO (International Organization for Standardization).
Technologie MP3 umožňuje komprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti standardních souborů zvukového disku CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je běžná technologie komprese zvuku, kterou vyvinula společnost Microsoft Corporation. Formát WMA dosahuje stejné kvality zvuku jako formát MP3 při menší velikosti souborů.
Tip
  • Podrobné informace o podporovaných formátech souborů a přenosových rychlostech naleznete v části [Detaily].

Co je to ochrana autorských práv?

Určité hudební soubory nebo soubory videa atd., které zakoupíte na webovém serveru služby stahování hudby atd., mohou využívat technologie řízení přístupu, jako je šifrování, k omezení použití a kopírování materiálu v souladu s autorskými zákony.

Co je bitový tok?

Bitový tok představuje množství dat použitých k uložení každé sekundy zvuku vyjádřené v kb/s (kilobitech za sekundu), např. 64 kb/s. Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak vyžaduje více místa na uložení zvukového souboru stejné délky.

Jaký je vztah mezi bitovým tokem, kvalitou zvuku a velikostí souboru?

Obecně platí, že vyšší bitové toky poskytují vyšší kvalitu zvuku, avšak vyžadují více místa pro uložení stejné délky zvuku. Do přehrávače Walkman tedy uložíte méně skladeb.
Nižší bitové toky umožňují uložení více skladeb, ale s nižší kvalitou zvuku.
Poznámka
  • Jestliže importujete skladbu z disku CD do počítače při nižším bitovém toku, nemůžete zlepšit kvalitu zvuku tím, že při jejím přenosu z počítače do přehrávače Walkman zvolíte vyšší bitový tok.