NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT

Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów. Można w nim również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące twojego odtwarzacza „WALKMAN”.