HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE

Οδηγός χρήσης
Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν έχετε ερωτήσεις για τη βιντεοκάμερα.