Prepoznavanje scena

Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike. Kad se fotoaparat postavi na način Inteligentno automatsko, možete odabrati način [Napredno] u kojem fotoaparat automatski snima dvije slike.
U Prepoznavanju scena, položaj ikone prikazane na zaslonu je različit ovisno o okolnostima. Ovisi o tome prepoznaje li fotoaparat scenu ili uvjet. Ako fotoaparat prepoznaje scenu, na prvom se retku prikazuju ikone i vodiči kao što su (Portret), (Beba), (Noćni portret), (Noćna scena), (Pozad. osvjetljen Portret), (Pozadinsko osvjetljenje), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Reflektor) ili (Slabo svjetlo). Ako fotoaparat prepoznaje uvjet, na drugom se retku prikazuju ikone kao što su (Stativ), (Pokret) ili (Hodanje). Fotoaparat može prepoznati scenu i uvjet, ili samo jedno.
 1. Namjestite birač moda na (Inteligentno automatsko).

 1. MENU (Prepoznavanje scena) željeni način


(Autom.)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.

(Napredno)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke. Kad fotoaparat prepozna (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku.
 • Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu.

 • Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge.

 • Kad je na zaslonu prikazano [Smanj. zatvar. očiju], automatski se snimaju 2 slike i automatski odabire slika s otvorenim očima. [Pojedinosti]


Napomene
 • Funkcija Prepoznavanje scena ne funkcionira ako koristite funkcije zuma osim optičkog.

 • Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].

 • U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

 • U načinu Praćenja fokusa (Portret), (Beba), (Noćni portret) ili (Pozad. osvjetljen Portret) nisu prepoznati.

 • Ako okolina uzrokuje prijenos vibracija na fotoaparat kad se istovremeno prepoznaju uvjeti (Stativ) i (Noćna scena),  (Stativ) se možda neće prepoznati.

 • Ponekad rezultat može biti povećanje vremena ekspozicije kad se istovremeno prepoznaju uvjet (Stativ) i (Noćna scena). Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.

 • Kod snimanja videozapisa, način Napredno nije dostupan.

Napredni mod

U načinu [Napredno] fotoaparat snima dvije slike jednu za drugom sa sljedećim različitim postavkama kad prepozna scene (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), koje imaju tendenciju biti zamućene ili kad se istovremeno prepoznaju uvjeti (Noćna scena) i (Stativ). Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.


Prva slika*
Druga slika
Snimanje s polaganom sinkronizacijom
Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
Snimanje s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
Snimanje s polaganom sinkronizacijom
Snimanje s duljim vremenom ekspozicije bez povećanja osjetljivosti
Snimanje s bljeskalicom
Snimanje s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i kontrastom
Snimanje s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine

* [Bljeskalica] je postavljena na [Autom.].
Što je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
Kad se postavi na [Napredno], fotoaparat automatski snima dvije slike zaredom* kad prepozna (Portret) ili (Beba). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, pojavit će se poruka »Otkriven treptaj«.
* osim kad bljeskalica bljesne/kod male brzine zatvarača.
Povezana tema