DSC-TX20

Bruksanvisning
Se efter i denna bruksanvisning om det uppstår något problem eller om du har några frågor angående kameran.