Innehållsförteckning

Innan du börjar använda kameran

Tagning

Uppspelning

Hur man använder MENU-punkterna (tagning)

Hur man använder MENU-punkterna (uppspelning)

Ändring av inställningarna

Titta på bilder på en TV

Hur man använder kameran tillsammans med en dator

Utskrift

Felsökning

Försiktighetsåtgärder/ Angående den här kameran