ซูมภาพที่แสดง

ขยายภาพที่กำลังแสดง
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน T () ขณะดูภาพนิ่ง

  1. เลื่อนตำแหน่งด้วย /// บนปุ่มหมุนควบคุม

กรอบที่มุมซ้ายล่างของภาพ บ่งบอกว่ากำลังแสดงส่วนใดของภาพทั้งภาพ
  1. ปรับอัตราการซูมด้วยก้าน W/T (ซูม)

หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน T () เพื่อซูมเข้า และด้าน W () เพื่อซูมออก
กด บนปุ่มหมุนควบคุมเพื่อยกเลิกการซูมภาพที่แสดง

การจัดเก็บภาพขยาย

ท่านสามารถจัดเก็บภาพที่ขยาย โดยใช้ฟังก์ชั่นตัดขอบภาพ
กด MENU [ปรับแต่ง] [ตัดขอบ (ปรับขนาด)]