การดูภาพต่อเนื่อง

ท่านสามารถเลือกวิธีดูภาพสำหรับภาพถ่ายต่อเนื่อง เมื่อตั้ง [โหมดดูภาพ] ไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] และตั้ง [แสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง] ไว้ที่ [แสดงเฉพาะภาพหลัก]
โดยปกติแล้ว [โหมดดูภาพ] จะถูกตั้งไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] และ [แสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง] ถูกตั้งไว้ที่ [แสดงเฉพาะภาพหลัก]
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. เลือกภาพต่อเนื่องด้วยปุ่มหมุนควบคุม แล้วใช้งานดังต่อไปนี้


ปุ่มหมุนควบคุม
การทำงาน
ดูภาพแบบเอียงกล้อง
ท่านสามารถดูภาพต่อเนื่องในลักษณะภาพเคลื่อนไหวได้โดยหมุนกล้องไปทางด้านขวาหรือซ้าย
/
ภาพถัดไป
/
ภาพก่อนหน้า
ดูรายละเอียด
ท่านสามารถดูภาพต่อเนื่องในลักษณะหน้าจอดัชนี

ดูภาพแบบเอียงกล้อง

แสดงภาพต่อเนื่องติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเหมือนภาพเคลื่อนไหว
  1. กด บนปุ่มหมุนควบคุมเพื่อเข้าสู่หน้าจอดูภาพแบบเอียงกล้อง

  1. หมุนกล้องไปทางด้านขวาหรือซ้าย โดยให้จุดศูนย์กลางกล้องเป็นแกนหมุน

  1. ยุติการดูภาพแบบเอียงกล้อง ได้โดยใช้งานระบบใดๆ เช่น กด บนปุ่มหมุนควบคุม

ดูรายละเอียด

รูปย่อของกลุ่มลำดับภาพต่อเนื่องจะปรากฏทางด้านล่างของหน้าจอ ภาพที่เลือกจะถูกขยาย
  1. กด บนปุ่มหมุนควบคุมเพื่อดูรายละเอียดของภาพต่อเนื่อง

รายการภาพต่อเนื่องจะปรากฏในลักษณะหน้าจอดัชนี
เมื่อภาพถูกแสดงแบบดัชนี จะปรากฏบนภาพหลัก
  1. แตะ / เพื่อแสดงแต่ละภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่อง

  1. สลับหน้าจอระหว่างหน้าจอแสดงภาพเดี่ยว และหน้าจอดัชนี ได้โดยกด

  1. ยกเลิกการแสดงได้โดยกด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง