ดูภาพที่ถ่ายด้วยโหมดกวาดภาพหลายมุมแบบภาพเสมือนสามมิติ

ท่านสามารถดูภาพที่ถ่ายด้วยโหมด [กวาดภาพหลายมุม] แบบสามมิติได้โดยหมุนกล้องไปทางด้านขวาหรือซ้าย
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. เลือกภาพที่ถ่ายด้วยโหมด (กวาดภาพหลายมุม) ที่ต้องการแสดง ด้วยปุ่มหมุนควบคุม

  1. กด

  1. หมุนกล้องไปทางขวาหรือซ้าย

  1. กด อีกครั้งเพื่อยุติการเล่น

เทคนิคการแสดงภาพแบบสามมิติ
เปิดดูภาพที่ถ่ายด้วยโหมดกวาดภาพหลายมุม ในลักษณะภาพสามมิติ ได้โดยเอียงกล้องไปทางขวาหรือซ้ายดังแสดงในรูป จัดให้กล้องอยู่ในแนวราบ
หมายเหตุ
  • ภาพ 3D ที่ถ่ายด้วยโหมด [ภาพนิ่ง 3D], [ถ่ายภาพพาโนรามา 3D] ไม่สามารถเปิดดูในลักษณะ 3D บนกล้อง