โหมดดูภาพ

ให้ท่านเลือกรูปแบบการแสดงภาพ
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. MENU (โหมดดูภาพ) โหมดที่ต้องการ บนปุ่มหมุนควบคุม


(ดูภาพตามวันที่)
แสดงภาพตามวันที่

(ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิ่ง))
แสดงภาพนิ่ง

(ดูโฟลเดอร์ (MP4))
แสดงภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4

(ดู AVCHD)
แสดงภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD

หมายเหตุ
  • เมื่อใช้หน่วยความจำภายในในการบันทึกภาพ โหมดดูภาพจะถูกตั้งเป็นดูตามโฟลเดอร์

การแสดงปฏิทิน

  1. MENU (โหมดดูภาพ) [ดูภาพตามวันที่] บนปุ่มหมุนควบคุม

  1. หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน W () ซ้ำๆจนกระทั่งปฏิทินปรากฏ

ใช้ปุ่มหมุนควบคุมเพื่อเลือก / แล้วเลือกเดือนที่ท่านต้องการแสดง เลือกวันที่แล้วกด เพื่อดูภาพของวันที่ที่เลือกในโหมดดัชนี

ดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น

กล้องนี้สร้างไฟล์ฐานข้อมูลภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำสำหรับใช้บันทึกและแสดงภาพ ถ้าหากกล้องพบภาพที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลภาพในการ์ดเมโมรี่ หน้าจอลงทะเบียนจะปรากฏพร้อมข้อความ “พบไฟล์ที่ไม่รู้จัก นำเข้าไฟล์”
เปิดดูภาพที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ได้โดยทำการลงทะเบียนภาพเหล่านั้นก่อน ด้วยการเลือก [OK]
  • ทำการลงทะเบียนภาพด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุมาอย่างพอเพียง ถ้าหากทำการลงทะเบียนภาพโดยใช้แบตเตอรี่ที่มีประจุเหลือน้อย อาจจะไม่สามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด หรือข้อมูลอาจจะเสียหายได้ถ้าหากแบตเตอรี่หมดประจุ