แสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง

ท่านสามารถเลือกแสดงภาพต่อเนื่องในกลุ่ม หรือแสดงทุกภาพ ขณะดูภาพ
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. MENU (โหมดดูภาพ) [ดูภาพตามวันที่] บนปุ่มหมุนควบคุม

  1. MENU (แสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง) โหมดที่ต้องการ


(แสดงเฉพาะภาพหลัก)
จัดกลุ่มภาพต่อเนื่อง แล้วแสดงเฉพาะภาพหลัก
  • ถ้าหากใช้งานระบบค้นหาใบหน้าในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะกำหนดและแสดงภาพที่เหมาะสมที่สุดเป็นภาพหลัก ถ้าหากไม่ได้ใช้งานระบบค้นหาใบหน้า ภาพแรกในกลุ่มภาพต่อเนื่องจะถูกแสดงเป็นภาพหลัก


(แสดงทั้งหมด)
แสดงภาพต่อเนื่องทั้งหมดทีละภาพ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง