การพิมพ์ภาพนิ่ง

ท่านสามารถพิมพ์ภาพนิ่งด้วยวิธีต่อไปนี้
 • พิมพ์ภาพโดยตรงด้วยเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการ์ดเมโมรี่ชนิดของท่าน
  ศึกษารายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับเครื่องพิมพ์

 • พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  ท่านสามารถนำภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ “PlayMemories Home” แล้วสั่งพิมพ์ภาพ
  ดูรายละเอียดจาก “PlayMemories Home Help Guide”

 • การสั่งพิมพ์ที่ร้าน
  ท่านสามารถนำการ์ดเมโมรี่ไปที่ร้านให้บริการพิมพ์ภาพถ่าย ถ้าหากทางร้านสนับสนุนบริการพิมพ์ภาพตามมาตรฐาน DPOF ท่านสามารถใส่เครื่องหมาย (สั่งพิมพ์) ลงบนภาพไว้ล่วงหน้าในโหมดดูภาพ เพื่อที่จะไม่ต้องเลือกภาพเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อไปพิมพ์ภาพที่ร้าน ก่อนนำข้อมูลภาพไปที่ร้าน ให้ทำการคัดลอก (สำรอง) ข้อมูลของท่านก่อนเสมอ

หมายเหตุ
 • เมื่อท่านพิมพ์ภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยโหมด [16:9] ขอบทั้งสองด้านอาจจะถูกตัดออก

 • ท่านไม่สามารถพิมพ์ภาพพาโนรามา ทั้งนี้ขึ้นกับเครื่องพิมพ์