NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

Помощно ръководство
Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия “WALKMAN”.
4-425-220-62(1)