Lista ikon wyświetlanych na ekranie

Wyświetlane ikony zależą od stanu odtwarzania, ustawień oraz ekranu.
  1. Obszar informacyjny

Ikony obszaru informacyjnego


Ikona
Opis
, , , ,
, itp.
Stan odtwarzania [Szczegóły].
Wskazanie wstrzymania [Szczegóły].
Poziom naładowania akumulatora [Szczegóły].
Godzina alarmu [Szczegóły].
Godzina przełączenia w tryb gotowości [Szczegóły].
Wskazanie stanu zajętości.
Dostępne funkcje muzyczne [Szczegóły].
,
Stan połączenia Bluetooth [Szczegóły]. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth ikona zmienia kolor na niebieski.

Ikony w innych miejscach


Ikona
Opis
, , ,
Tryb odtwarzania [Szczegóły].
Zakres odtwarzania [Szczegóły].
, , , , ,
Korektor [Szczegóły].
, , , ,
VPT (surround) [Szczegóły].
Wyświetla tekst utworów [Szczegóły].
Dla wybranego utworu jest dostępny plik z tekstem utworu (LRC file) [Szczegóły].
Menu wyszukiwania [Szczegóły].
Menu opcji [Szczegóły].
Powrót do ekranu odtwarzania [Szczegóły].
Ekran przewijania sceny [Szczegóły].
Odcinek dźwiękowy.
Odcinek filmowy.
Wskazuje na odcinek, który nie był jeszcze odtwarzany.
Wskazuje na odcinek, który jest obecnie odtwarzany.
Nagrany głos [Szczegóły].