Spis zawartości

Przygotowanie odtwarzacza

Korzystanie z programu

Korzystanie ze słuchawek Bluetooth

Muzyka

„Kanały SensMe™”

„Music Unlimited”

Filmy wideo / podcasty / zdjęcia

Radio FM

Tworzenie / odgrywanie nagrań głosowych

Bluetooth

Odliczanie czasu

Ustawienia

Rozwiązywanie problemów

Ważne informacje

Dane techniczne