Informacje o ładowaniu akumulatora

  • Jeśli słuchawki Bluetooth nie są używane przez długi czas, wskaźnik (czerwony) może migać po podłączeniu kabla Micro USB (wchodzi w skład zestawu) w celu naładowania słuchawek Bluetooth. W takim przypadku nie należy odłączać kabla Micro USB od słuchawek Bluetooth i należy poczekać na zapalenie wskaźnika (czerwonego).

  • W przypadku podjęcia próby naładowania akumulatora, gdy słuchawki Bluetooth są włączone, zostaną one automatycznie wyłączone. Podczas ładowania nie można włączyć słuchawek Bluetooth.

  • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5°C do 35°C. Jeśli zostanie podjęta próba ładowania akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu, wskaźnik (czerwony) może się wyłączyć, chociaż ładowanie nie zostanie zakończone.

  • Jeśli komputer przejdzie w stan hibernacji, gdy będzie połączony ze słuchawkami Bluetooth, ładowanie nie zostanie zakończone poprawnie. Przed ładowaniem należy sprawdzić ustawienia komputera. Wskaźnik (czerwony) automatycznie wyłączy się, nawet jeśli komputer przejdzie w tryb hibernacji. W takim przypadku należy ponownie naładować słuchawki Bluetooth.

  • Należy używać tylko dostarczanego kabla Micro USB i podłączyć go bezpośrednio do komputera. Ładowanie może nie zostać poprawnie zakończone w razie użycia połączenia pośredniego, takiego jak koncentrator USB.