Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Stan naładowania akumulatora można określić na podstawie liczby mignięć po włączeniu słuchawek Bluetooth.

Wskaźnik (czerwony)
Stan
3 razy
Pełny
2 razy
Średni
1 raz
Niski (wymagane ładowanie)

Uwaga
  • Stanu akumulatora nie można sprawdzić, gdy słuchawki Bluetooth są włączone.

  • Gdy akumulator będzie całkowicie rozładowany, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i słuchawki Bluetooth wyłączą się automatycznie.