Części i elementy sterujące

 1. Słuchawki

 1. Przełącznik obrotowy (/)

 1. Antena Bluetooth

 1. Przycisk /ZASILANIE

 1. Wskaźnik (niebieski) (czerwony)

Wskazuje stan komunikacji (niebieski) lub zasilania (czerwony).
 1. Gniazdo USB

 1. Przycisk VOL +/–

 1. Przycisk RESET

 1. Zacisk

Do kontroli słuchawek Bluetooth


Aby
Czynność
Włączenie/wyłączenie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /ZASILANIE przez około 2 sekundy. Przy włączaniu miga wskaźnik i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Odtwarzanie/wstrzymanie
Naciśnij przycisk /ZASILANIE.
Wykonaj parowanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /ZASILANIE przez około 7 sekund.
Przejście do początku poprzedniego lub bieżącego utworu/przejście do początku następnego utworu
Obróć przełącznik obrotowy w pozycję /.
Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
Obróć i przytrzymaj przełącznik obrotowy w pozycji /.
Zwiększ/zmniejsz poziom głośności
Naciśnij przycisk VOL +/-.
Ciągle zwiększaj/zmniejszaj poziom głośności
Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL +/-.


Wskazówka
 • Jeśli słuchawki Bluetooth nie działają tak, jak powinny, ostrym narzędziem naciśnij przycisk RESET. Resetowanie nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu. Słuchawki Bluetooth można połączyć z odtwarzaczem Walkman za pomocą interfejsu Bluetooth bez parowania.

Uwaga
 • Słuchawki Bluetooth (wchodzi w skład zestawu) nie są wodoodporne ani wodoszczelne.

 • Gdy słuchawki Bluetooth zostaną narażone na działanie wody lub potu, może dojść do korozji wewnętrznych elementów i awarii słuchawek Bluetooth.

 • Unikaj moczenia słuchawek Bluetooth i używania ich w wilgotnych warunkach.

 • Nie dotykaj wilgotnymi rękami elementów sterujących słuchawek ani gniazda USB.

 • Przed użyciem słuchawek Bluetooth lub przed ich podłączeniem do komputera, wytrzyj z nich suchą szmatką wilgoć lub pot.

 • W trakcie komunikacji za pomocą interfejsu Bluetooth nie należy zasłaniać anteny Bluetooth rękami itp. Komunikacja Bluetooth może zostać przerwana.