Przeglądanie i obsługiwanie ekranu radia FM

Na ekranie radia FM można wybrać częstotliwość lub numer programu.
  1. Częstotliwość

  1. Numer zaprogramowanej stacji

Operacje na ekranie [Radio FM]


Aby
Czynność
Wybrać następną/poprzednią częstotliwość
Naciśnij przycisk /.
Wybrać poprzednią/następną odbieraną stację (*1)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.
Wybrać numer poprzedniej/następnej zaprogramowanej stacji (*2)
Naciśnij przycisk /.

(*1) Jeśli czułość jest zbyt wysoka, zmień ustawienie [Czułość wyszukiwania] na [Niska] [Szczegóły].
(*2) Nie można wybrać numeru zaprogramowanej stacji, jeżeli żadne stacje nie zostały zaprogramowane. Zaprogramuj odbierane stacje przy użyciu opcji [Autoprogramowanie] [Szczegóły] lub zaprogramuj je ręcznie [Szczegóły].
Powiązane tematy