Automatyczne programowanie stacji radiowych [Autoprogramowanie]

Możliwe jest automatyczne zaprogramowanie stacji radiowych odbieranych na danym obszarze (do 30 stacji) przez wybranie opcji [Autoprogramowanie].
  1. Na ekranie radia [Radio FM] naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.

  1. Wybierz [Autoprogramowanie] [Tak].

Odbierane stacje radiowe zostają zaprogramowane w kolejności częstotliwości (od najniższej do najwyższej).
Wskazówka
  • Jeśli wysoka czułość sprawia, że odtwarzacz Walkman odbiera dużą ilość niechcianych stacji radiowych, zmień ustawienie [Czułość wyszukiwania] na [Niska] [Szczegóły].

Uwaga
  • Jeśli w trakcie operacji [Autoprogramowanie] włączy się alarm, operacja zostanie anulowana.