Ręczne strojenie stacji radiowych [Zapisz w zaprogramow.]

Można ręcznie zaprogramować maksymalnie 30 stacji.
  1. Na ekranie radia [Radio FM] wybierz żądaną częstotliwość.

  1. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF, aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Zapisz w zaprogramow.].

Uwaga
  • Numery zaprogramowanych stacji radiowych są zapisywane według częstotliwości, od najniższej do najwyższej.