Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych [Usuń z zaprogramow.]

  1. Na ekranie radia [Radio FM] wybierz numer zaprogramowanej stacji radiowej, którą chcesz usunąć.

  1. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF, aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Usuń z zaprogramow.].