Ustawianie odbioru sygnału [Czułość wyszukiwania]

Istnieje możliwość zmiany czułości odbioru radia FM. W trakcie wybierania stacji odtwarzacz FM może łapać niechciane stacje, których sygnał jest zbyt silny. W takim przypadku należy zmienić wartość ustawienia odbioru na [Niska].
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia radia FM] [Czułość wyszukiwania] [Niska] lub [Wysoka].