NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

Помощно ръководство
Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия “WALKMAN”.
4-425-359-63(1)