Hur man använder MENU-alternativen (tagning)

Det går lätt att välja olika tagningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
  1. Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytaren) och ställ kameran i tagningsläge.

  1. Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen.

  1. Välj önskat alternativ i menyn med /// på styrknappen.

  1. Tryck på MENU-knappen för att stänga menyskärmen.