Innehållsförteckning

Innan du börjar använda kameran

Tagning

Uppspelning

Hur man använder MENU-alternativen (tagning)

Hur man använder MENU-alternativen (uppspelning)

Ändring av inställningarna

Visa bilder på en TV

Hur man använder kameran tillsammans med en dator

Utskrift

Felsökning

Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran