Stillbildsstorlek / Storlek för panoramabilder / Filmstorlek

Bildstorleken avgör storleken på bildfilen som sparas när du tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

Bildstorlek för stillbildstagning

  1. MENU (Stillbildsstorlek) med önskad storlekStillbildsstorlek
(horisontellt × vertikalt)
Användningsriktlinjer
Antalet bilder
Utskrift
(4608×3456)
För utskrift i upp till A3+-format
Färre
Fler
Fin
Grov

(3648×2736)
För utskrift i upp till A3-format

(2592×1944)
För utskrift från 10×15 cm upp till A4-format

(640×480)
För e-postbilagor

(4608×2592)
För uppspelning på en högupplöst TV och utskrift i upp till A3-format
Färre
Fler
Fin
Grov

(1920×1080)
För uppspelning på en högupplöst TV

Observera
  • När stillbilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 eller panoramabilder skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.

Bildstorlek i enkelt läge

  1. MENU [Stillbildsstorlek] önskad storlek


Stor
Tar bilder i formatet [16M].

Liten
Tar bilder i formatet [5M].

Bildstorlek i panoreringsläget

  1. MENU (Storlek för panoramabilder) med önskad storlek


(Standard)
(Horisontellt: 4912 × 1080)
(Vertikalt: 3424 × 1920)
Bilderna lagras i standardformat.

(Brett)
(Horisontellt: 7152 × 1080)
(Vertikalt: 4912 × 1920)
Bilderna lagras i brett format.

(360°)
Horisontellt:11520 × 1080
Tar bilder i 360 grader.

Bildstorlek vid inspelning av filmer

Ju större storlek på filmbilden, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittlig bithastighet), desto jämnare uppspelningsbild.
Filmer som tas med den här kameran spelas in i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sek i progressivt läge med AAC-ljud, mp4-format.
  1. MENU (Filmstorlek) med önskad storlekFilmstorlek
Genomsnittlig bithastighet
Användningsriktlinjer
1280x720 (Fin)
9 Mbit/s
Spelar in film med högsta kvalitet för visning på en HD-TV.

1280x720 (Standard)
6 Mbit/s
Spelar in film med standardkvalitet för visning på en HD-TV.

VGA
3 Mbit/s
Tar med en bildstorlek som passar för överföring till webben.

Observera
  • En telefotobild skapas när bildformatet [VGA] har valts för filmer.