EV

Du kan justera exponeringen manuellt i 1/3 EV-steg i intervallet –2.0 EV till +2.0 EV.
  1. MENU (EV) önskad EV-inställning

Justering av exponeringen för snyggare bilder
A: Överexponering (för mycket ljus)
B: Korrekt exponering
C: Underexponering (för lite ljus)
  • Justera [EV] åt minushållet om bilden är överexponerad.

  • Justera [EV] åt plushållet om bilden är underexponerad.

Observera
  • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.

Relaterade ämnen