ISO

Justerar ljusstyrkans känslighet när kameran är inställt på autoprogramläget. Det går endast att ställa in [Auto] och du kan inte välja ISO-känslighet när du spelar in film.
  1. MENU (ISO) önskat läge


(Auto)
Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

//////
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justera ISO-känslighet (Rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känslighet är ett hastighetstal för inspelningsmedia som har en bildsensor som tar emot ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISO-känsligheten.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt används en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Relaterade ämnen