Vitbalans

Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.
  1. MENU (Vitbalans) önskat läge


(Auto)
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.

(Dagsljus)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.

(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.

(Lysrörsvitbalans 1)
(Lysrörsvitbalans 2)
(Lysrörsvitbalans 3)
[Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för naturlig vit lysrörsbelysning.
[Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning.

(Glödlampa)
Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.

(Blixt)
Används för att ställa in för blixttagning.

(One Push)
Används för att ställa in vitbalansen beroende på ljuskälla. Använd detta läge när [Auto] och andra inställningar inte ger exakta färger.

(One Push-inst.)
Memorerar den vita grundfärgen som kommer att användas i läget [One Push]. [Mer information]

Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)
Observera
  • Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställd på [Auto].

  • När [Blixt] är [På] eller [Långsam synkronisering], kan vitbalansen endast justeras till [Auto], [Blixt], [One Push] eller [One Push-inst.].

  • [One Push-inst.] kan inte väljas medan blixten laddas.


Ta bilder med den vita grundfärgen i läget [One Push-inst.]

  1. Fokusera på ett vitt föremål som t.ex. ett papper som fyller hela skärmen med samma ljusförhållanden som du kommer att ta bilden.

  1. MENU (Vitbalans) [One Push-inst.] på styrknappen

Skärmen blir tillfälligt svart och när vitbalansen har justerats och lagrats i minnet visas tagningsskärmen igen.
Observera
  • Om indikatorn blinkar under tagningen är vitbalansen inte inställd eller kan inte ställas in. Använd automatisk vitbalans.

  • Du får inte skaka eller röra kameran när [One Push-inst.] pågår.

  • När blixtläget är inställt på [På] eller [Långsam synkronisering], justeras vitbalansen till blixtförhållandet.

Relaterade ämnen