Scenigenkänning

Kameran identifierar fotograferingsförhållandena automatiskt och tar sedan bilden. Om kameran upptäcker rörelser höjer den ISO-känsligheten i förhållande till rörelserna för att minska risken för rörelseoskärpa. När kameran är inställd på intelligent autojustering kan du välja [Avancerad]-läge, i vilket kameran automatiskt tar två bilder.
Vid scenigenkänning varierar positionen för en ikon som visas på skärmen beroende på omständigheterna. Positionen varierar beroende på om kameran känna igen en scen eller ett förhållande. Om kameran känner igen en scen, visas ikoner och guider som till exempel (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare) eller (Låg belysning) på den första raden. Om kameran känner igen ett förhållande visas ikoner som till exempel (Stativ) eller (Flytta) på den andra raden. Kameran kan känna igen både scenen och ett förhållande eller bara en av dem.
  1. MENU (Scenigenkänning) önskat läge


(Auto)
När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar och tar bilden.

(Avancerad)
När kameran känner igen scentypen går den automatiskt över till lämpliga inställningar. När kameran upptäcker (Nattmotiv), (Nattporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt) ändras inställningen automatisk och kameran tar ytterligare en bild.
  • När kameran tar två bilder i följd blir +-märket på -ikonen grönt.

  • Om kameran har tagit två bilder visas de bredvid varandra omedelbart efter tagningen.

  • När [Blundningsreduc.] visas tas 2 bilder automatiskt och bilden där ögonen är öppna väljs automatiskt. [Mer information]


Observera
  • Scenigenkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

  • Blixten går bara att ställa in på [Auto] eller [Av].

  • Det kan hända att scener inte upptäcks beroende på tagningsförhållandena.

  • I fokusföljningsläget fungerar inte (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt) eller (Motljusporträtt).

  • Om miljön orsakar att vibrationer överförs till kameran när - (Stativ) och -förhållanden (Nattmotiv) identifieras samtidigt kan det hända att -förhållanden (Stativ) inte identifieras.

  • När - (Stativ) och -förhållanden (Nattmotiv) identifieras samtidigt kan det ibland leda till långa slutartider. Håll kameran stilla under tagning.

Avancerat läge

I läget [Avancerad] tar kameran två bilder i följd med olika inställningar på följande sätt när den upptäcker en scen av typ (Nattmotiv), (Nattporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt), som brukar blir suddiga eller när - (Nattmotiv) och -förhållanden (Stativ) identifieras samtidigt. Sedan går det att välja önskad bild bland de två tagna bilderna.


Första bilden*
Andra bilden
Tar bilder med Långsam synkronisering
Bilden tas med ökad känslighet och minskad risk för skakningsoskärpa
Tar bilder med Långsam synkronisering med det ansikte som blixten belyser som en guide
Bilden tas med ökad känslighet med ansiktet som riktmärke och minskad risk för skakningsoskärpa
Tar bilder med Långsam synkronisering
Fotograferar med längre slutartid utan att öka känsligheten
Bilden tas med blixt
Tar bilder med bakgrundsljusstyrka och -kontrast justerad
Bilden tas med det ansikte som upplyses av blixten som riktmärke
Tar bilder med ljushet och kontrast mellan ansikte och bakgrund justerad

* När [Blixt] är inställt på [Auto].
Vad är blundningsreducering?
Vid inställningen [Avancerad], tar kameran automatiskt två bilder efter varandra* när den identifierar (Porträtt) eller (Barn). Kameran väljer, visar och lagrar automatiskt den bild där ögonen inte blinkar. Om ögonen är stängda på båda bilderna visas meddelandet ”Blundande öga identifierat”.
* förutom när blixten avfyras/lång slutartid
Relaterade ämnen