Försköningseffekt

När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad går det att välja om även försköningseffekten ska användas och ställa in effektens nivå i så fall.
  1. MENU (Försköningseffekt) önskat läge


(Av)
Försköningseffekten används ej.

(Låg)
Lägger till en lätt, medelstark eller stark försköningseffekt.

(Mellan)

(Hög)

Observera
  • [Försköningseffekt] kanske inte är synligt beroende på motivet.

Relaterade ämnen