Leendekänslighet

Används för att ställa in känsligheten för leendeavkänning.
  1. MENU (Leendekänslighet) önskat läge(Brett leende)
Identifierar ett stort, normalt eller litet leende.
(Vanligt leende)

(Småleende)

Observera
  • Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.

Relaterade ämnen