Ansiktsavkänning

När funktionen Ansiktsavkänning är aktiverad känner kameran av ansiktet för motiven och ställer automatiskt in inställningarna för fokus, blixt, exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering.
Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan på det. Den ram som skärpan ställs in för lyser grönt när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
  1. MENU (Ansiktsavkänning) önskat läge(Av)
Ansiktsavkänningsfunktionen används ej.
(Auto)
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa in skärpan på.

(Barnprioritet)
Identifierar och tar bilden med prioritet på barns ansikten.

(Vuxenprioritet)
Identifierar och tar bilden med prioritet på vuxnas ansikten.

Observera
  • [Av] är inte tillgängligt när [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

  • Du kan bara välja [Ansiktsavkänning] när fokusläget [Multi-AF] används och [Mätmetod] är inställt på [Multi].

  • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

  • Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden.

  • Det kan hända att vuxna och barn inte identifieras korrekt beroende på tagningsförhållandena.

  • Vid tagning med leendeavkänning ställs [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om den är inställd på [Av].

Relaterade ämnen