DRO

Kameran analyserar bildtagningsscenen och korrigerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för att förbättra bildkvaliteten.
DRO är en förkortning av ”Dynamic Range Optimizer”, som är en funktion som automatiskt optimerar skillnaden mellan ljusa och mörka delar i en bild.
  1. MENU (DRO) önskat läge(Av)
Bilden korrigeras inte.
(DRO standard)
Kameran justerar automatiskt bildens ljusstyrka och kontrast.

(DRO plus)
Kameran justerar automatiskt bildens ljusstyrka och kontrast ännu kraftigare.

Observera
  • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att korrigeringen inte har någon märkbar effekt.

  • Endast [ISO AUTO] eller värden från [ISO 80] till [ISO 800] kan ställas in för ISO-värdet när du ställt in [DRO plus].