Blundningsreduc.

När Scenval är inställt på [Mjuka motiv] och motivet blinkar när bilden tas, tar kameran automatiskt två bilder i följd. Sedan väljer kameran automatiskt en bild där motivet inte blundar och visar och lagrar den bilden.
  1. MENU (Blundningsreduc.) önskat läge


(Auto)
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiv gör blundningsreduceringsfunktionen att kameran tar ytterligare en bild där motivets ögon är öppna.

(Av)
Blundningsreduceringsfunktionen används ej.

Observera
  • Blundningsreduceringen fungerar inte i följande fall:

  • När blixten används

  • Under tagning i burst-läget

  • När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd

  • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

  • Ibland kan det hända att blundningsreduceringsfunktionen inte fungerar beroende på tagningsförhållandena.

  • När blundningsreduceringsfunktionen är inställd på [Auto] men kameran bara lyckades ta bilder där motivet blundar tänds meddelandet ”Blundande öga identifierat” på skärmen. Ta om bilderna om det behövs.

Relaterade ämnen