Extraherad färg

När du väljer [Partiell färg] i bildeffekt väljer du den färg som ska extraheras.
  1. MENU (Extraherad färg) önskat läge


(Rött)
Extraherar enbart rött.

(Grönt)
Extraherar enbart grönt.

(Blått)
Extraherar enbart blått.

(Gult)
Extraherar enbart gult.

Observera
  • När du väljer [Partiell färg] kan det hända att bilderna inte behåller den valda färgen, beroende på motivet.

Relaterade ämnen